Kjøps- og salgsbetingelser

Brukervilkår:

Foto Norden AS Salgsbetingelser versjon 25.04.2017
Ved å bestille produkter fra Foto Norden AS aksepterer du salgsbetingelser som beskrevet på denne siden. Leverandør er Foto Norden AS, organisasjonsnummer 918163492, postboks 103, 1481 Hagan. Telefon 67079966 og e-post kundeservice@fotonorden.no
I tillegg til Foto Norden AS salgsbetingelser av 25.04.2017 følger også Foto Norden AS Forbrukerombudets salgsbetingelser.

Pris og bestilling
Prisen for våre produkter angis på bestillingssiden. Totalprisen for handlekurven vil hele tiden oppdateres slik at du ser kostnaden for de valgte produktene og/eller pakkene.

Leveranse
Leveransetiden er normalt mellom 2-4 uker fra
a) den dag du har gjort bestilling eller
b) den dagen fotosesjonen avsluttes ved skolen/BHG eller sportsklubb
c) den dagen korrektur fra oppdragsgiver er ferdig for katalog.
Leveransen kan deles opp og leveres i separate forsendelser.

Angrerett
Bildeproduktene i vår nettbutikk er et tilvirkningskjøp som settes opp av kunden selv, og er definert som produkt(er) med personlig preg. Når produktet/produktene har et tydelig personlig preg har du jfr angrerettloven ikke angrerett på produktet/produktene. Angreretten gjelder heller ikke på elektroniske filer kjøpt i vår nettbutikk. Angreretten til bestillingen faller bort ved kjøp av produkter i elektronisk format.

Se http://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Veileder-til-angrerettloven.pdf


Betaling
Kjøpet er et tilvirkningskjøp og ved betaling med kort vil totalbeløp bli trukket på kjøpstidspunktet. Ingen fakturagebyr påløper ved betaling med kort.
Hvis faktura er valgt som betalingsmåte vil du bli belastet med et fakturagebyr på kr 29,-. Faktura sendes på epost ved sending av bestilling eller sending av første leveranse.
Betalingsfrist for faktura er 20 dager.
Porto og ekspedisjonsgebyr belastes med kr 39 kr, 89 kr eller 129 kr avhengig av ordrens vekt og antall forsendelser fra oss. For ordre delt opp i flere forsendelser belastes porto og ekspedisjonsgebyr kun en gang med sats vist i utsjekk.
Ved purring påløper en kostnad på kr 70,- ihht Inkassoloven.
Ved varsel om inkasso påløper en kostnad på 140,- ihht Inkassoloven. Krav om inkasso vil overføres til vår partner, Arvato.

Reklamasjon
Reklamasjon gjelder om varen er delvis eller helt skadet i distribusjon eller har tekniske feil eller mangler. Ved reklamasjon skal alltid kundeservice hos Foto Norden AS kontaktes via e-post med vedlagt bilde av skaden/tekniske feilen. Dette må gjøres innen 10 dager fra varen er mottatt. Kundeservice gir deretter tilbakemelding om hvordan reklamasjon behandles videre. Ved eventuell retur via post må kunden selv påkoste dette. Hvis denne prosedyren ikke blir fulgt, har Foto Norden AS rett til å kreve full betaling for produktet.

Opphavsrett
Foto Norden AS har opphavsrett til bildene og publisering eller kopiering kan først skje etter godkjennelse fra Foto Norden AS. Ulovlig publisering og kopiering kan politianmeldes. Har du fått eller kjøpt høyoppløselige digitale bildefiler fra Foto Norden AS kan disse brukes fritt.

Ved å akseptere disse vilkårene, godtar du at vi sender nyhetsbrev og annen informasjon til din registrerte e-postadresse og mobiltelefon. Du selv kan melde deg av våre nyhetsbrev når du måtte ønske det.
Les mer om dette i Markedsføringsloven kapittel 3 § 15.3 avsnitt

Personvernerklæring
Se vår personvernerklæring her: https://support.fotonorden.com/hc/no/articles/208255175-Personvernerklæring-Foto-Norden-AS

 

 

 

Kjøpsvilkår:

Foto Norden AS Kjøpsvilkår versjon 25.04.2017
English terms of sale follows at the end
For å bestille produkter hos oss må bruker være over 18 år. Ved å godkjenne vilkår har du bekreftet at du er over 18 år.

Leveranse
Leveransetiden er normalt mellom 2-4 uker fra
a) den dag du har gjort bestilling eller
b) den dagen fotosesjonen avsluttes ved skolen/BHG eller sportsklubb
c) den dagen korrektur fra oppdragsgiver er ferdig for katalog.
Leveransen kan deles opp og leveres i separate forsendelser.

Produksjon av ordre bestilt i ferier
Ordre bestilt i juli vil på grunn av sommerferie bli produsert i starten av august slik at de blir levert da de fleste er hjemme fra sin egen ferie. Tilsvarende gjelder ordre som blir bestilt rett før eller i juleferie og påskeferie.

Angrerett
Bildeproduktene i vår nettbutikk er et tilvirkningskjøp som settes opp av kunden selv, og er definert som produkt(er) med personlig preg. Når produktet/produktene har et tydelig personlig preg har du jfr angrerettloven ikke angrerett på produktet/produktene. Angreretten gjelder heller ikke på elektroniske filer kjøpt i vår nettbutikk. Angreretten til bestillingen faller bort ved kjøp av produkter i elektronisk format.

Se http://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Veileder-til-angrerettloven.pdf

Reklamasjon
Reklamasjon gjelder om varen er delvis eller helt skadet i distribusjon eller har tekniske feil eller mangler. Ved reklamasjon skal alltid kundeservice hos Foto Norden AS kontaktes via e-post med vedlagt bilde av skaden/tekniske feilen. Dette må gjøres innen 10 dager fra varen er mottatt. Kundeservice gir deretter tilbakemelding om hvordan reklamasjon behandles videre. Ved eventuell retur via post må kunden selv påkoste dette. Hvis denne prosedyren ikke blir fulgt, har Foto Norden AS rett til å kreve full betaling for produktet.

Betaling
Kjøpet er et tilvirkningskjøp og ved betaling med kort vil totalbeløp bli trukket på kjøpstidspunktet. Ingen fakturagebyr påløper ved betaling med kort.
Hvis faktura er valgt som betalingsmåte vil du bli belastet med et fakturagebyr på kr 29,-. Faktura sendes på epost ved sending av bestilling eller sending av første leveranse.
Betalingsfrist for faktura er 20 dager.
Porto og ekspedisjonsgebyr belastes med kr 39 kr, 89 kr eller 129 kr avhengig av ordrens vekt og antall forsendelser fra oss. For ordre delt opp i flere forsendelser belastes porto og ekspedisjonsgebyr kun en gang med sats vist i utsjekk.
Ved purring påløper en kostnad på kr 70,- ihht Inkassoloven.
Ved varsel om inkasso påløper en kostnad på 140,- ihht Inkassoloven. Krav om inkasso vil overføres til vår partner, Arvato.


Terms of sale

To order products from Foto Norden AS, the customer must be over 18 years old.
By approving our terms of sale, you have confirmed that you are at least 18 years.

Delivery
Delivery time is usually between 2-4 weeks from
a) The day you made the order.
b) The day the photo session ended at the school / kindergarten or sports club.
c) The day the catalog is proof read and finished.
The delivery can be divided and delivered in separate shipments.

Right of withdrawal
Photo products in our online shop is a manufactured purchase generated by the customer, and is defined as a personalized product. When the product / products have a distinct personal touch you have no right to return the product / products.
The right of cancellation does not apply to electronic files purchased in our online store.

Read more here: http://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Veileder-til-angrerettloven.pdf

Complaints
Complaint applications will be considered if the product/products is partially or completely damaged in distribution/by mail or has technical errors.
The customer has to contact Foto Norden customer service via e-mail together with a photo of the damaged product to file the complaint. This has to be done within 10 days of receiving the product/products. If products are returned to Foto Norden, the customer should cover expenses for postage.
If this procedure is not followed, Foto Norden AS is entitled to demand full payment for the product.


Payment terms
Credit card payments will be deducted in full from the card at the time of purchase. No invoice charge applies for credit card payments.
Invoice payments will be charged a billing fee of NOK 29, -. Invoices are sent by email when shipping the order or the first delivery.
Payment Deadline for invoice is 20 days.
Postage and handling fee is charged with NOK 39, NOK 89 or NOK 129 depending on the order weight and number of deliveries from us.
For orders that arrive in several deliveries, the customer only pays the postage and handling fee once as shown at checkout.


Reminders include a charge of NOK 70, - according Debt Collection Act.
Upon notification of collection incurred a charge of NOK 140, - according Debt Collection Act. Claims for debt collection will be transferred to our partner, Arvato.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.